No 2 (2014)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Narracja w pedagogice – znaczenie, badania, interpretacje PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Ewolucja społeczności międzynarodowej w nowej dynamice stosunków międzynarodowych PDF
Agnieszka Bryc
Amerykańskie seriale typu „post-soap opera†– nowa generacja seriali telewizyjnych, lecz nie tylko w telewizji PDF
Ewa Kaja
Jacy wolontariusze tworzą zmianę społeczną? Badanie porównawcze grup wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi PDF
Marek Smulczyk
Kultura metodologiczna i raportowanie badań empirycznych publikowanych w wiodących czasopismach poświęconych zagadnieniom edukacji PDF
SÅ‚awomir Pasikowski
E-learning jako dyfuzja innowacji na obszarach wiejskich Unii Europejskiej PDF
Andrzej Kaleta
Zaangażowanie w rodzicielstwo na tle współczesnej rodziny PDF
Lucyna Bakiera
Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów – w stronę pedagogiki pozytywnej PDF
Zbigniew Kwieciński
Pedagogika na zakręcie PDF
Bogusław Śliwerski
VIII Zjazd Pedagogiczny. Otwarty? Inkluzyjny? Polityczny? PDF
Tomasz Szkudlarek
Edukacja – inkluzja – różnice. Kwestie ważne dla „pedagogicznej pamięci†PDF
Roman Leppert
Czy wyczerpuje się formuła zjazdów pedagogicznych? Autorskie wrażenia i spostrzeżenia PDF
Agnieszka Uniewska
Poster na sztalugach. Siła przekazu – moc słowa czy obrazu? PDF
Magdalena Urlińska
Ewa Przybylska (rec.): Anke Grotlüschen, Wibke Riekmann [wyd.], Funktionaler Analphabetismus in Deutschland [Analfabetyzm funkcjonalny w Niemczech], Münster 2012 PDF
Ewa Przybylska
Bogusław Śliwerski (rec.): Beata Kosová, Filozofické a globalne súvislosti edukácie [Filozoficzne i globalne uwarunkowania edukacji], Banská Bystrica 2013 PDF
Bogusław Śliwerski
Maja Szpot (rec.): Nicholas Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013 PDF
Maja Szpot
Arleta Hrehorowicz: Wybory? LubiÄ™ to! PDF
Arleta Hrehorowicz