No 3 (2010)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Status płodu ludzkiego a podmiotowość kobiety ciężarnej według teorii personalizmu etycznego PDF
Justyna Czekajewska
Status płodu a podmiotowość kobiety w ujęciu utylitaryzmu preferencji PDF
Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
Duchowe, społeczne i terapeutyczne walory wychowania proekologicznego PDF
Kazimierz Kopczyński
Ewaluacja jednostek naukowych z perspektywy podatnika PDF
Dominik Antonowicz
Polityka zagraniczna w kampaniach wyborczych Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska w 2005 roku – prognozy na 2010 rok PDF
Renata Podgórzańska
Kultura resocjalizacji i resocjalizacja kultury w zakładach karnych PDF
Anetta Jaworska
Wpływ przeżyć archetypowych na świadomość indywidualną i postawę wobec losu – na przykładzie doświadczeń życiowych polskiej seniorki PDF
Małgorzata Młynarska
Belgijski system edukacji jako przykład wielojęzykowego, wielokulturowego i dopasowującego się do potrzeb emigracji (byłych kolonii) i imigracji ludności PDF
Jacek J. Błeszyński
Projekty jako komunikacja oddolna PDF
Zofia Remiszewska
Tożsamość i lokalność: Gdańskie konfiguracje (nie)pamięci PDF
Maria Mendel
Gdańskie krajobrazy pamięci i zapomnienia: (re)interpretacje przestrzeni miejskiej ostatnich 20 lat PDF
Mariusz Czepczyński
Kultury (nie)pamięci powojennego Gdańska PDF
Sylwia Bykowska
Uwikłani w niepamięć, czyli budowanie tożsamości na niewiedzy PDF
Aleksandra Kurowska-Susdorf
(Nie)pamięć (losów) Gdańska wśród studentów Politechniki Gdańskiej PDF
Paweł Bykowski
Tożsamość lokalna i literatura. Terapeutyczne funkcje prozy Stefana Chwina i Pawła Huelle PDF
Agnieszka Bzymek
Dyskursywne strategie legitymizacyjne w kontekście konstruowania tożsamości grupowej na przykładzie badania w ramach projektu „Tożsamość i lokalność†PDF
Marcin Boryczko
Krzysztof Mudyń (rec.): Richard E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? PDF
Krzysztof Mudyń
Adam Grzeliński (rec.): Ralf Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie PDF
Adam Grzeliński
Karolina Grabowska-Garczyńska (rec.): Pippa Norris, Ronald Inglehart, Wzbierająca fala. Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie PDF
Karolina Grabowska-Garczyńska
Tomasz Marciniak: Armenologia czy historia Kościoła ormiańskiego? O instytucjonalizacji zainteresowań naukowych w Europie Wschodniej PDF
Tomasz Marciniak