No 1 (2010)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna a poszukiwanie nowego języka naukowego. Rozważania z socjologią edukacji w tle PDF
Tomasz Leszniewski
Zaufanie do systemów eksperckich w edukacji PDF
Beata Przyborowska
Przemiany polskiego trzeciego sektora od 1989 r. PDF
Michał Nowosielski
Dwa sposoby (rozumienia) alfabetyzacji? PDF
Hanna Kostyło
Kocham, nie biję? – społeczne przyzwolenie na bicie dzieci PDF
Magdalena Szpunar
Nauczyciel w szkole jako „culture broker†(pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców PDF
Joanna Kapica-Curzytek
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego PDF
Anna Ciechanowska, Adam Grzeliński
Sztuka – estetyka – polityka . Uwagi o dyskusji nad społeczno-politycznym zaangażowaniem sztuki PDF
Jan Sowa
Pomiędzy dehumanizacją a losem człowieczym PDF
Adam Grzeliński
Performatywne ramy obrazów . O pewnym nieuniknionym aliansie zwrotów w humanistyce i kulturoznawczej perspektywie w tle PDF
Karolina Charewicz
Synestetyczność doświadczenia jako jedna z przesłanek interdyscyplinarnego charakteru analityczno-interpretacyjnych praktyk kulturoznawczych PDF
Joanna Jakubowska
Teorie społeczeństwa nowego typu (społeczeństwa informacyjnego) a historia kultury i typologie cywilizacji PDF
Jarosław Przychoda
O skutkach procesu demontażu granic w kulturze płynnej nowoczesności PDF
Michał Bogdan
Maria Werner (rec.): Mirosław Żelazny, Estetyka filozoficzna PDF
Maria Werner
Stefan Konstańczak (rec.): Marek Adamkiewicz, Wartość pracy w polskiej tradycji moralnej PDF
Stefan Konstańczak
Joanna Zegzuła-Nowak (rec.): Tadeusz Ślipko, Etyczny problem samobójstwa PDF
Joanna Zegzuła-Nowak