No 2 (2009)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

O etyce odpowiedzialności globalnej – perspektywa historyczna i stan współczesny PDF
Helena Ciążela
Sto lat oświaty seksualnej w Polsce. Ideologia i polityka a potrzeby społeczne PDF
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Joanna Stanisz
Cielesność i seksualność – edukacyjne tropy ideologii romantycznej PDF
Monika Staszewicz
Małżeństwo i rodzina w opiniach młodych Polaków, Niemców i Hiszpanów PDF
Tomasz Biernat
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany tożsamości narodowościowej studentów UJ w latach 1850–1918 PDF
Marek Mariusz Tytko
Próby tworzenia wyższych uczelni w Łodzi PDF
Alicja Klimczak
Alokacja kontroli u młodzieży maturalnej PDF
Anna Turowska
Wprowadzenie do dyskusji panelowej nad książką Elżbiety Matyni „Demokracja performatywna” PDF
Zbigniew Kwieciński
Przestrzenie dyskursywne demokracji performatywnej PDF
Natalia Krzyżanowska
Negocjujmy rewolucje: uwagi o „Demokracji performatywnej” PDF
Elżbieta Matynia
Jerzy Jaskiernia (rec.): „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2009, vol. 21 PDF
Jerzy Jaskiernia
Magdalena Cuprjak (rec.): Wanda Dróżka, Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004 PDF
Magdalena Cuprjak
Wanda Dróżka: Komentarz do recenzji książki PDF
Wanda Dróżka
Łukasz Wrzesiński (rec.): Rafał Stec, Piłka sss… kopana PDF
Łukasz Wrzesiński
Anna Ciechanowska: Sprawozdanie z kon ferencji naukowej „Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia” PDF
Anna Ciechanowska