No 4 (2013)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Edukacja jako lustro kultury PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Kreowanie kultury ekonomicznej Polaków elementem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego PDF
Grażyna Krzyminiewska
Rola doświadczeń wczesnodziecięcych w kształtowaniu zdrowia psychicznego PDF
Monika DÄ…bkowska
Twórczość a szkolne funkcjonowanie dziecka w klasach początkowych PDF
Karolina Kaszlińska
W kierunku empowerment PDF
Anna Pluskota
Indywidualność w społeczeństwie jako propozycja owego paradygmatu w socjologii? Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego PDF
Tomasz Leszniewski
Nieformalne uwarunkowania rozwoju systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w polskim kształceniu zawodowym i ustawicznym PDF
Magdalena DybaÅ›
Absolwenci w kleszczach kryzysów? Analiza sytuacji osób kończących studia na tle przemian rynku pracy PDF
Marta Chyła
Codzienność a niektóre znaczenia Internetu . Analiza wizualna i konwersacyjna fragmentu komiksu nadesłanego na Ogólnopolski Konkurs Socjologiczny „Życie w Internecie†PDF
Aleksandra Nowakowska-Kutra
„Femina oeconomicaâ€, czyli o apoteoretycznej obecnoÅ›ci kobiet w ekonomii PDF
Natalia Krzyżanowska
Wojna dwóch światów…, czyli o zależnościach między zawodami żołnierza a rodziną. Przyczynek do badań PDF
Aneta Baranowska
Bezrobotni 50+ na rynku pracy – trudności zatrudnieniowe oraz wybrane działania wspomagające PDF
Lidia Domańska
Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych PDF
Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
Bożena Olszak-Krzyżanowska: Między cierpieniem a szczęściem – konferencyjny kwintet na Uniwersytecie Zielonogórskim PDF
Bożena Olszak-Krzyżanowska
Ryszard Borowicz: Współpraca, odpowiedzialność i autonomia, czyli entuzjaści edukacji PDF
Ryszard Borowicz