No 4 (2009)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Dieta - „morbusfemineus" współczesności PDF
Karolina Kowalska
Kryteria wspólnotowości w Internecie PDF
Piotr Siuda
Oswajanie życia w blogowych notkach adolescenta PDF
Sylwia Seul
Edukacja a ideologia. O filmowych obrazach szkoły PDF
Ewelina Konieczna
Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu PDF
Krzysztof Mudyń
Wycieczka szkolna jako heterotopia uczniowskiej wolności i nauczycielskiej niewoli PDF
Kinga Dąbrowska
Nauka religii w polskiej szkole - perspektywa oficjalnego i ukrytego programu PDF
Karolina Slovenko
Poznawcze aspekty spostrzegania przez młodzież zachowań dewiacyjnych PDF
Tadeusz Kluz
Kultura w ujęciu ks. Franciszka Karola Blachnickiego PDF
Marek Mariusz Tytko
Edukacja kulturalna: refleksja z trzech perspektyw PDF
Barbara Fatyga
Kultura a nierówności społeczne PDF
Tomasz Szlendak, Arkadiusz Karwacki
Piotr Kostyło (rec.): Bogusław Śliwerski, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP PDF
Piotr Kostyło
Bogusław Śliwerski: Komentarz do recenzji książki PDF
Bogusław Śliwerski
Marek Budajczak (rec.): George Ritzer (red.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology PDF
Marek Budajczak
Agnieszka Wałęga (rec.): Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, pod red. Jerzego Jedlickiego PDF
Agnieszka Wałęga
Adam Mordzon: Sprawozdanie z konferencji „Zmiany w edukacji - próba bilansu: kryteria oświatowe, społeczne, ludzkie" PDF
Adam Mordzon
Dominika Łęcka: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza" PDF
Dominika Łęcka