No 3 (2013)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Edukacja liberalna we współczesnej myśli politycznej PDF
Janusz Grygieńć
Spór o użyteczność teorii inteligentnego projektu dla nauki PDF
Dariusz Sagan
Spory o przemysły kreatywne PDF
Katarzyna Kopecka-Piech
Obywatelskie kompetencje polityczne PDF
Danuta Plecka, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik
Poczucie autoskuteczności w matematyce uczniów i uczennic PDF
Dorota Turska
Rola kapitału kulturowego w uzyskiwaniu pozycji na rynku pracy . Przyczynek empiryczny PDF
Marta Maleszewska
Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego PDF
Dagna Dejna, Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski
Aspiracje i plany edukacyjne uczniów szkół średnich jako emancypacyjny sukces szkoły PDF
Agnieszka Uniewska, Mirosław Zientarski
„Bogacze†i „biedacy†– plany edukacyjne młodzieży Grudziądza i okolic a ich kapitał symboliczny PDF
Filip Nalaskowski, Mirosław Zientarski
Fenomen Grudziądza. Przypadek miasta bez uczelni wyższej PDF
Agnieszka Uniewska, Filip Nalaskowski
Paweł Rudnicki (rec.): Kazimierz Przyszczypkowski, Polityczność (w) edukacji, Poznań 2012 PDF
Paweł Rudnicki
Anna Gondek (rec.): Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska, Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Kraków 2011 PDF
Anna Gondek
Dorota Grabowska: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka†PDF
Dorota Grabowska
Anna Sugier-Szerega: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności†PDF
Anna Sugier-Szerega