No 2 (2013)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Pozaideologiczne uwikłania . Ukryty program we współczesnej debacie edukacyjnej PDF
Dorota Pauluk
Matematyczne niepowodzenia dziewcząt i mniejszości etnicznych . Przyczyny, wyjaśnienia, środki zaradcze w świetle ideologii edukacyjnych PDF
Lucyna Kopciewicz
Kierunki współczesnej debaty nad kształceniem obywatelskim w Niemczech w kontekście rozważań nad wzorcami obywatela, dojrzałością i kompetencjami PDF
Aldona Wiktorska-Święcka
Perspektywa ewolucjonistyczna w estetyce empirycznej. Założenia, tradycje, problemy PDF
Kamil Łuczaj
Katedra czy bazar? Podręcznik jako projekt open source PDF
Ewa Jabłońska-Stefanowicz
Granice kreatywności. Dyskurs dotyczący postaci typu mary sue w amatorskiej twórczości literackiej a reguły funkcjonowania społeczności fanowskich PDF
Piotr Siuda, Daria Jankowiak, Stanisław Krawczyk
Młodzi zestresowani – uczestnicy festiwali muzycznych a stres (ocena zjawiska wśród nastolatków i młodych dorosłych) PDF
Urszula Marcinkowska, Jadwiga Jośko-Ochojska, Szymon Białka, Piotr Zagórski, Ewa Podwińska, Hanna Misiołek
Współczesne niemieckie media drukowane – wybrane aspekty PDF
Piotr Zariczny
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania popytu na dobra i usługi kultury oraz ich konsumpcji PDF
Iwona Malinowska
„Skrzecząca rzeczywistość†– (niewielka) konsumpcja kulturalna w świetle obiektywnych danych i subiektywnych uzasadnień PDF
Agnieszka Jeran
Regionalne obserwatorium kultury w województwie podlaskim – uwarunkowania i planowane kierunki rozwoju PDF
Katarzyna Sztop-Rutkowska, Andrzej Klimczuk
Cyfrowa dystrybucja w kinach lokalnych PDF
Alicja Maria Grawon
Fora i portale literackie, czyli sieć jako miejsce inicjatyw piśmienniczych PDF
Daria Jankowiak
Stanisław Krawczyk (rec.): Ilona Iłowiecka-Tańska, Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Warszawa 2011 PDF
Stanisław Krawczyk
Jowita Skrzypaszek: Pointylizm czy monochromatyzm? O tym jak socjologia „maluje†wieś polską (Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, Izabella Bukraba-Rylska, Wojciech Józef Burszta (red.), Warszawa 2011) PDF
Jowita Skrzypaszek
Sylwia Grochowina (rec.): Antoine Vitkine, „Mein Kampfâ€. Biografia książki, Warszawa 2013 PDF
Sylwia Grochowina
Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska: Współczesny wymiar polityki historycznej PDF
Joanna Piechowiak-Lamparska, Anna Ratke-Majewska