No 1 (2013)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Od wiejskich festynów do organoleptycznej koncepcji kultury PDF
Izabella Bukraba-Rylska
Rola płci kulturowej w badaniach muzykologicznych – zarys pola badawczego muzykologii feministycznej PDF
Karolina Kizińska
Transformacja czy transmisja? Edukacja humanistyczna wobec problemów „przeniesienia†w relacji pedagogicznej PDF
Wojciech Kruszelnicki
Re-edukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjarnej PDF
Anetta Jaworska
„Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczꆖ pasowanie na przedszkolaka jako rytuał przejścia PDF
Marek Jeziński
Wartościowanie zachowania agresywnego ucznia z grupy własnej i obcej przez nauczycieli PDF
Jolanta Szczurkowska
Dynamika zmian mentalności młodzieży w Kirgistanie we współczesnych realiach politycznych PDF
Witalij W. Pankow, Flura D. Chajbulina
Pomiędzy lewicą a prawicą lub czy bać się prawdy i wychwalać postmodernizm? PDF
Marcin Kilanowski
Rewolucja seksualna jako droga do ponowoczesności – analiza twórczości Wilhelma Reicha w świetle współczesnej dekonstrukcji kultury patriarchalnej PDF
Markus Lipowicz
Psychologiczne mechanizmy procesu przejścia z edukacji zawodowej do pracy PDF
Aleksander Hauziński
Marta Maleszewska (rec.): Jean Burgess, Joshua Green, YouTube. Wideo online a kultura uczestnictwa, Warszawa 2011 PDF
Marta Maleszewska
Urszula Dernowska (rec.): Ronald A. Wolk, Wasting Minds, Alexandria 2011 PDF
Urszula Dernowska
Agnieszka Jeran: Bardziej teraźniejszość niż przyszłość… Sprawozdanie z konferencji „Przyszłość technik badawczych w socjologii†PDF
Agnieszka Jeran