Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 1 (2014): Kultura i Edukacja Nowy wolontariat w polu zróżnicowaÅ„ – poszukiwanie modelu Abstrakt  PDF
Agnieszka Jeran, Anita Basińska
 
No 4 (2011): Kultura i Edukacja Dylematy zaangażowania – wolontariat w Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznej Abstrakt  PDF
Barbara Janik, Mikołaj Jacek Łuczak
 
No 3 (2011): Kultura i Edukacja Odcienie i cienie wolontariatu Abstrakt  PDF
Ewa WÅ‚odarczyk
 
No 2 (2014): Kultura i Edukacja Jacy wolontariusze tworzÄ… zmianÄ™ spoÅ‚ecznÄ…? Badanie porównawcze grup wolontariuszy pracujÄ…cych z osobami niepeÅ‚nosprawnymi Abstrakt  PDF
Marek Smulczyk
 
No 4 (2011): Kultura i Edukacja Efekt maskotki. Relacje miÄ™dzysektorowe w zarzÄ…dzaniu wolontariatem podczas wielkich imprez Abstrakt  PDF
Krzysztof Bondyra, Marcin Sadło, Dominik Postaremczak
 
No 4 (2011): Kultura i Edukacja Wolontariat jako forma uczestnictwa w kulturze Abstrakt  PDF
Przemysław Nosal
 
No 4 (2011): Kultura i Edukacja Co można zyskać, bÄ™dÄ…c wolontariuszem na wielkich imprezach? O korzyÅ›ciach z wolontariatu akcyjnego w Å›wietle badaÅ„ jakoÅ›ciowych w trzech wybranych miastach Polski Abstrakt  PDF
Anita Basińska, Agnieszka Jeran
 
No 1 (2014): Kultura i Edukacja Zaawansowane szkolenia dla wolontariuszy : formy, cele, problemy. Teoretyczne i praktyczne implikacje dla normatywnej idei wolontariatu Abstrakt  PDF
Łukasz Jackiewicz, Melanie Rau
 
No 1 (2014): Kultura i Edukacja Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w dziaÅ‚alnoÅ›ci polskich partii politycznych Abstrakt  PDF
Agnieszka Bejma
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.